Uczestnicy ostatniego z serii seminariów (któr tym razem gościło w Węgrowie) rozmawiali o tym, co oznacza biznes odpowiedzialny społecznie. Okazuje się, że połączenie celów przedsiębiorstwa, samorządów oraz potrzeb środowiska jest możliwe. Kluczowe jest jednak dobrze i trafnie rozpoznać te potrzeby.

Elementem spotkania był warsztat, podczas którego przedstawiciele samorządów oraz przedsiębiorcy uczyli się, jak korzystać z serwisu mapowego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (geoserwis.gdos.gov.pl). Prezentowany był także geoportal Kostrzyńskiego Partnerstwa Naturowego przygotowany przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Tego typu mapa, zawierająca dane o środowisku oraz informacje praktyczne (np. dla turystów), jest także świetnym narzędziem do informowania o działalności lokalnych firm oraz o ich ofercie.

Drugie seminarium dla uczestników Kostrzyńskiego Partnerstwa Naturowego odbyło się w Siedlach, na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Tematem spotkania była zrównoważona turystyka w Dolinie Kostrzynia.

Istotnym problemem, na który zwrócili uwagę uczestnicy spotkania był rosnący ruch turystyczny, zwłaszcza rozwój turystyki kajakowej.

Okazuje się, że nie wszyscy turyści szanują teren, z którego korzystają. Pojawia się problem zaśmiecania brzegów, które są miejscem gniazdowania cennych gatunków ptaków.

Z drugiej strony turyści coraz częściej świadomie decydują się na odwiedzanie obszarów Natura 2000. Wskazuje to na rosnącą popularność obszarów, które są doceniane za szczególnie cenne walory przyrodnicze.

 

Objazd Doliny Kostrzynia, wizytacja najpiękniejszych i najcenniejszych rejonów tego obszaru to program dwóch dni wizyt studyjnych zorganizowanych dla uczestników Kostrzyńskiego Partnerstwa Naturowego w dniach 20-21 lipca.

Uczestniczy wyjazdów mieli okazję poznać przedmioty ochrony (siedliska i gatunki) w ich naturalnym środowisku. Istotnym punktem programu była wizyta na stawach hodowlanych połączona z krótką lekcją dotyczącą prowadzenia działalności hodowlanej w obszarze Natura 2000.

Wizyty terenowe były nie tylko kształcące, ale także przyjemne. Pogoda była doskonała, a obiady w Dworze Mościbrody (ach ten karp...) oraz w Pałacu w Łochowie - wyśmienite.

Festyn rodzinny w Wiśniewie, to kolejny punkt na mapie działań Kostrzyńskiego Partnerstwa Naturowego. Nasze naturowe stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników pikniku.

W trakcie imprezy rozdawane były materiały informacyjno-promocyjne projektu "Natura i Gospodarka - podstawy dialogu", prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Celem projektu jest promowanie wiedzy na temat obszarów Natura 2000, w tym informacji o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach chronionych.

 

 

 

 Tematem pierwszego z serii seminariów Kostrzyńskiego Partnerstwa Naturowego było rolnictwo ekologiczne. Obszary Natura 2000 stwarzają warunki do prowadzenia działalności rolniczej, uwzględniającej ochronę cennych gatunków i siedlisk.

Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie wiążą się z programami rolno-środowiskowymi.Seminarium odbyło się w gościnnych murach Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa
Tel: +48 22 8406664
Fax: +48 22 8516201
E-mail: grid@gridw.pl