Witaj na stronie internetowej Partnerstw Naturowych prowadzonych przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Wybierz interesujące Cię
Partnerstwo Naturowe
Kostrzyńskie
Kampinos
Liwieckie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
Tel: +48 22 8406664
Fax: +48 22 8516201
E-mail: grid@gridw.pl