Drugie seminarium dla uczestników Kostrzyńskiego Partnerstwa Naturowego odbyło się w Siedlach, na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Tematem spotkania była zrównoważona turystyka w Dolinie Kostrzynia.

Istotnym problemem, na który zwrócili uwagę uczestnicy spotkania był rosnący ruch turystyczny, zwłaszcza rozwój turystyki kajakowej.

Okazuje się, że nie wszyscy turyści szanują teren, z którego korzystają. Pojawia się problem zaśmiecania brzegów, które są miejscem gniazdowania cennych gatunków ptaków.

Z drugiej strony turyści coraz częściej świadomie decydują się na odwiedzanie obszarów Natura 2000. Wskazuje to na rosnącą popularność obszarów, które są doceniane za szczególnie cenne walory przyrodnicze.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa
Tel: +48 22 8406664
Fax: +48 22 8516201
E-mail: grid@gridw.pl