Uczestnicy ostatniego z serii seminariów (któr tym razem gościło w Węgrowie) rozmawiali o tym, co oznacza biznes odpowiedzialny społecznie. Okazuje się, że połączenie celów przedsiębiorstwa, samorządów oraz potrzeb środowiska jest możliwe. Kluczowe jest jednak dobrze i trafnie rozpoznać te potrzeby.

Elementem spotkania był warsztat, podczas którego przedstawiciele samorządów oraz przedsiębiorcy uczyli się, jak korzystać z serwisu mapowego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (geoserwis.gdos.gov.pl). Prezentowany był także geoportal Kostrzyńskiego Partnerstwa Naturowego przygotowany przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Tego typu mapa, zawierająca dane o środowisku oraz informacje praktyczne (np. dla turystów), jest także świetnym narzędziem do informowania o działalności lokalnych firm oraz o ich ofercie.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa
Tel: +48 22 8406664
Fax: +48 22 8516201
E-mail: grid@gridw.pl