Partnerstwa Naturowe są częścią projektu "Natura i Gospodarka - podstawy dialogu", prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Celem tego projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000 oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Partnerstwa Naturowe to grupy zrzeszające lokalnych przedsiębiorców, rolników, rzemieślników, a także przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji publicznych. Celem działania tych grup jest animowanie żywej dyskusj - wymiany wiedzy oraz doświadczeń - w zakresie gospodarowania na obszarach Natura 2000.

Partnerstwa Naturowe to szansa dla ich Uczestników, a także wszystkich zainteresowanych, na pogłębienie wiedzy o warunkach i możliwościach gospodarowania na obszarach chronionych (Natura 2000).

"Uczestnicy projektu, tworząc rekomendacje przyjaznych środowisku zasad gospodarowania na obszarach Natura 2000, których efekt ekonomiczny jest równie ważny jak ekologiczny, wspierają wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce."

(źródło: http://dialog.gdos.gov.pl)Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa
Tel: +48 22 8406664
Fax: +48 22 8516201
E-mail: grid@gridw.pl