Tematem pierwszego z serii seminariów Kostrzyńskiego Partnerstwa Naturowego było rolnictwo ekologiczne. Obszary Natura 2000 stwarzają warunki do prowadzenia działalności rolniczej, uwzględniającej ochronę cennych gatunków i siedlisk.

Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie wiążą się z programami rolno-środowiskowymi.Seminarium odbyło się w gościnnych murach Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa
Tel: +48 22 8406664
Fax: +48 22 8516201
E-mail: grid@gridw.pl