Społeczna odpowiedzialność biznesu (czyli modny w ostatnich latach 'CSR') to obszar działań, który kojarzy się z dużymi korporacjami. Tymczasem małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z powodzeniem mogą łączyć swoją działalność z zaspokajaniem potrzeb środowiska naturalnego.

Przykładem tego typu działań jest akcja, którą kilka razy w roku prowadzą firmy zajmujące się organizacją spływów kajakowych. Piotr Banasik, szef firmy liwiec.com, opowiada, że przynajmniej dwa razy w roku firmy kajakowe na własny koszt prowadzą akcję sprzątania rzeki Liwiec. Ilość zebranych śmieci jest bardzo duża, co wskazuje, jak wiele jeszcze jest do zrobienia w obszarze uświadamiania i edukacji osób korzystających z rzeki. Jednocześnie firmy kajakowe chętnie skorzystają ze wsparcia okolicznych gmin, np. w odbiorze zebranych odpadów.

Ostatnie z cyklu seminariów Liwieckiego Partnerstwa Naturowego odbyło się w Hotelu Krasnodębski, w Węgrowie.

Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 i szanse rozwoju usług w branży turystycznej. Te tematy zdominowały drugie seminarium dla uczestników Liwieckiego Partnerstwa Naturowego.

Siedleckie spotkanie udowodniło, że działalność turystyczna jest szczególnie pożądaną formą działalności gospodarczej na obszarach cennych przyrodniczo.

Na ponad 100 kilometrowym odcinku rzeki Liwiec organizowane są spływy kajakowe. Jest to z jednej strony duży potencjał rozwojowy dla branży, ale także wyzwanie. Na obszarze Doliny Liwca wciąż brakuje obiektów typowo kwaterunkowych, dostępnych dla osób o różnorodnych oczekiwaniach.

 

Wizytacja obszaru Natura 2000 Dolina Liwca była celem dwóch wycieczek objazdowych, zorganizowanych dla uczestników Liwieckiego Partnerstwa Naturowego. 

Ciekawym punktem programu była Sowia Góra, zwana także Lisią Górą. Ze szczytu tego najwyższego w okolicy punktu, można zaobserwować meandrującą rzekę Liwiec. Uczestnikom udało się zauważyć niewielkie stado żurawi oraz sfotografować wiele typowych dla łąk nadliwieckich gatunków roślin.

Wizyty służą poznaniu przedmiotów ochrony występujących na obszarach Natura 2000.

W weekend byliśmy na pikniku w gminie Wiśniew. Zainteresowane osoby mogły dowiedzieć się więcej o sieci Natura 2000 oraz działaniach Liwieckiego Partnerstwa Naturowego.

W ramach stoiska promocyjnego prowadziliśmy także kolportaż materiałów projektu "Natura i Gospodarka - podstawy dialogu", prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Zaprosiliśmy uczestników pikniku do udziału w konkursie dotyczącym sieci Natura 2000. Nagrodą w konkursie "Trzy pytania o Naturę 2000" były oryginalne kubeczki Liwieckiego Partnerstwa Naturowego.

Podczas pierwszego seminarium, uczestnicy Liwieckiego Partnerstwa Naturowego mieli okazję poznać bliżej temat źródeł informacji o środowisku. Spotkanie miało miejsce na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Podczas spotkania prezentowane były podstawowe informacje o źródłach danych o środowisku, w tym między innymi serwis mapowy prowadzony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska - geoserwis.gdos.gov.pl. W tym serwisie zainteresowani mogą wyświetlić na mapie między innymi wyznaczone obszary Natura 2000.

Eksperci ds. Natura 2000 podkreślali jak istotną rolę ma dostęp do rzetelnych, oficjalnych danych o środowisku. Dla większości uczestników temat seminarium okazał się ciekawy i odkrywczy. Przedstawiciele jednostek samorządowych mieli okazję opowiedzieć o swoich doświadczeniach z systemami informacji geograficznej (GIS) w realizacji zadań ustawowych gminy.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa
Tel: +48 22 8406664
Fax: +48 22 8516201
E-mail: grid@gridw.pl