Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 i szanse rozwoju usług w branży turystycznej. Te tematy zdominowały drugie seminarium dla uczestników Liwieckiego Partnerstwa Naturowego.

Siedleckie spotkanie udowodniło, że działalność turystyczna jest szczególnie pożądaną formą działalności gospodarczej na obszarach cennych przyrodniczo.

Na ponad 100 kilometrowym odcinku rzeki Liwiec organizowane są spływy kajakowe. Jest to z jednej strony duży potencjał rozwojowy dla branży, ale także wyzwanie. Na obszarze Doliny Liwca wciąż brakuje obiektów typowo kwaterunkowych, dostępnych dla osób o różnorodnych oczekiwaniach.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa
Tel: +48 22 8406664
Fax: +48 22 8516201
E-mail: grid@gridw.pl