Do 30 czerwca zbieramy zgłoszenia do udziału w zaplanowanych spotkaniach Kotrzyńskiego Partnerstwa Naturowego. Należy wypełnić ten formularz. Udział w wizytach studyjnych (2 spotkania) oraz seminariach (3 spotkania) jest bezplatny. Organizator zapewnia przejazdy autokaowe oraz przerwy kawowe i obiady. Uczestnicy Partnerstwa oraz osoby zainteresowane udziałem ponoszą koszt dojazdu na miejsce spotkań.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa
Tel: +48 22 8406664
Fax: +48 22 8516201
E-mail: grid@gridw.pl