Są jeszcze wolne miejsca na jednodniowe seminarium (20 lipca w Warszawie)dotyczące procedury ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć w sąsiedztwie obszaru ochrony (Natura 2000). Zapraszamy do bezpłatnego udziału - przedisębiorców oraz osoby zainteresowane prowadzeniem działąlności na obszarach Natura 2000 lub w ich sąsiedztwie.

Wprowadzenie i zaznajomienie uczestników z procedurami dokonywania ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla przedsięwzięć realizowanych na terenie lub w sąsiedztwie obszarów cennych przyrodniczo (w tym Natura 2000), a także wymogami prawnymi dotyczącymi przygotowania i realizacji inwestycji na obszarach cennych przyrodniczo - zakres wymaganej dokumentacji, procedury administracyjne, pozwolenia, itp.

Miejsce: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, ul. Sobieszyńska 8, Warszawa (przystanek ZTM: Kostrzewskiego)

Czas: 9.00-17.00

Świadczenia: program, materiały informacyjne, przerwy kawowe, obiad.

Zobacz terminy oraz programy wszystkich spotkań
Partnerstwa Naturowego Kampinos.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa
Tel: +48 22 8406664
Fax: +48 22 8516201
E-mail: grid@gridw.pl