Druga z wizyt studyjnych zorganizowanych w ramach Partnerstwa Naturowego „Kampinos” skoncentrowała się na obszarze położonym pomiędzy Puszczą Kampinoską a Wisłą przy ujściu Narwi. Łączyła w sobie treści przyrodnicze i historyczne, pokazywała zagrożenia i szanse rozwoju tego rejonu.


W pierwszej części wycieczki zwiedzaliśmy cenne przyrodniczo obszary Doliny Wisły. Były to łęgi nadwiślańskie położone nad samą rzeką, w jej międzywalu, a także cenne łąki i starorzecza. Dużym dla nich zagrożeniem jest postępująca, rozproszona zabudowa jednorodzinna brutalnie zawłaszczająca przestrzeń i negatywnie oddziałująca na przyrodę. Tereny te dobitnie ukazują palącą potrzebę szybkiego i skutecznego wdrażania zasad zrównoważonego planowania i gospodarowania przestrzenią. Druga część wycieczki poświęcona była rewitalizacji Twierdzy Modlin – malowniczo położonej u styku Wisły i Narwi. Po sprzedaży Twierdzy prywatnemu podmiotowi ma ona szansę na udaną rewitalizację i kolejną młodość, służąc tym razem celom pokojowym, promocji i zrównoważonemu rozwojowi całego regionu.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
Tel: +48 22 8406664
Fax: +48 22 8516201
E-mail: grid@gridw.pl