Teren Partnerstwa Naturowego „Kampinos” to nie tylko Puszcza Kampinoska, ale też Dolina Wisły pomiędzy Warszawą a Płockiem. Wspólnie tworzą one cenny krajobrazowo i przyrodniczo obszar położony dosłownie tuż za rogatkami stolicy. Wizyta studyjna pt. „Wisła Warszawska” miała na celu ukazanie jego walorów.


Rozpoczęła się zwiedzaniem Lasu Bielańskiego – rezerwatu w północnej części Warszawy, malowniczo położonego na skarpie wiślanej i bogatego w zbiorowiska leśne o różnych wymaganiach siedliskowych. Reszta wizyty poświęcona była Puszczy Kampinoskiej. Odwiedziliśmy Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny KPN w Granicy k. Kampinosu, gdzie pokazano nam starania Parku związane zarówno z rozbudową nowoczesnej infrastruktury turystycznej (nowy parking, planowana wieża widokowa), jak też z zachowaniem dziedzictwa kulturowego (renowacja chałup w skansenie). Mieliśmy okazję do rozmowy zarówno panią Wójt Gminy Kampinos, jak i lokalnym przedsiębiorcą działającym na terenie Parku (dobra praktyka). Wizyta zakończyła się we wsi Brzozówka, gdzie tematem wiodącym była ekstensywna działalność rolnicza oraz gospodarka gruntami prywatnymi na terenie KPN.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
Tel: +48 22 8406664
Fax: +48 22 8516201
E-mail: grid@gridw.pl