Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu? Jak działać według jej zasad na obszarach Natura 2000 – czyli nie tylko w otoczeniu społecznym, ale także przyrodniczym? Odpowiedzialny biznes na obszarach Natura 2000 był tematem trzeciego seminarium tematycznego zorganizowanego w ramach Partnerstwa Naturowego „Kampinos”.


Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko domena dużych korporacji. Z powodzeniem jej zasady mogą – i powinni – stosować mali i średni przedsiębiorcy. I to nie tylko (jak sugeruje nazwa) w kontekście społecznym, ale także przyrodniczym. Tym zagadnieniom poświęcone było ostatnie seminarium tematyczne, które odbyło się w Warszawie. Rozmawiano na nim o specyfice prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 w kontekście nie tylko obowiązujących tam wymogów dotyczących ochrony przyrody, ale także i szansie, jaką Natura 2000 stwarza dla rozwoju przedsiębiorstwa nie tylko odpowiedzialnego społecznie, ale także przyjaznego środowisku. Ciekawym uzupełnieniem było pokazanie znaczenia informacji o środowisku i narzędzi geoinformacyjnych w prowadzeniu działalności gospodarczej.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
Tel: +48 22 8406664
Fax: +48 22 8516201
E-mail: grid@gridw.pl